• София ул. „Александър Пушкин“ 71
 • София бул. "България" 104
 • +359899325721
 • gderimachkovski@icloud.com
  • 15 АВГ. 18
  Биопсия на простатната жлеза

  Биопсия на простатната жлеза

  Биопсията на простатната жлеза е изследване за потвърждаване или изключване на злокачествено заболяване на простатната жлеза при съмнение за такова от прегледа и предварителните изследвания.

  Показания за извършване на простатна биопсия

  • Съмнение от ДРИ ( Дигиталното Ректално Изследване – „ректално туше“)
  • Завишени стойности на tPSA над 4.1 ng/ml ( total Prostate Specific Antigen –   „туморният маркер на простатна),
  • Намалени стойности на „RATIO“ < 15 %  – съотношението на tPSA/free PSA.
  • Завишени стойности на PSAD > 0.12 /ng/ml/cm3 ( PSA Density – плътност na PSA). Всеки cm3 на простатната жлеза произвежда tPSA. При по-голяма е простатната жлеза, по-вероятно е да има завишени стойности на tPSA. Пример при големина на простатната жлеза 50 cm3,  нормалните стойности на tPSA могат да достигнат и до 6 ng/ml ( 50 cm3 x 0.12 ng/ml = 6 ng/ml )
  • Завишаване на tPSA > 0.75 ng/ml/ за година.
  • Съмнителни участъци от ехографското изследване
  • Съмнителни участъци от мултипараметричния магнитен резонанс

  1. TRUS TRU – CUT простатна биопсия (трансректална биопсия). Извършва се  с краткотрайна венозна анестезия (пациентът спи и не усеща болка и дискомфорт). С помоща на ехографска сонда през дебелото черво се преглежда простатната жлеза. С тънка игла минаваща през водач фиксиран за сондата се взимат обикновено 12 проби (6 от дясно и 6 от ляво). Допълнително или в рамките на тези 12 проби уместно е да се вземе материал от хипоехогенен (съмнителен) участък установен с ехографията. Недостатък на тази биопсия е, че по-малки съмнителни участци, могат да бъдат пропуснати и да се получат фалшиво негативни резултати.

  Усложнения след такава биопсия могат да бъдат:

  • уроинфекции с висока температура и сепсис,
  • затруднено уриниране
  • кръв в урината
  • кръв в изпражненията

  2. Когнитивна TRUS TRU – CUT простатна биопсия (трансректална биопсия).

  Няма разлика от предишната. Прави се при пациенти при които предварително е направен мултипараметричен магнитен резонанс и е описан съмнителен участък в определена анатомична зона на простатната жлеза. С тази биопсия опитваме се когнитивно да уцелим описаният участък.

  3. Фюжън (Fusion biopsy) таргетирана биопсия на простатата („навигационна биопсия“). Нарича се фюжън поради това, че се сливат образите от предварително направеният магнитен резонанс на простатната жлеза и образа от ехографията на простатната жлеза. Това ни позволява да насочим иглата (таргетирана) в мястото описано точно от магнитния резонанс и да вземем необхидимите брой проби. Освен от съмнителната зона, също така се взимат проби и от останата част на простатната жлеза по т.н Протокол на Гинсбург. Обикновено броят на пробите от сънителната зона зависи от големината на зоната описана на MRI (обикновено 4-6), докато броя на пробите от останалата част на простатната жлеза зависи от големината на жлезата (обикновено 24).