• София ул. „Александър Пушкин“ 71
 • София бул. "България" 104
 • +359899325721
 • gderimachkovski@icloud.com
  • 15 АВГ. 18

  Диагностициране на уголемена простатна жлеза

  Уголемената простатна жлеза е състояние което засяга мъжете над 50 годишна възраст. По-рядко се установява и при по-млади мъже. С напредване на възрастта, се появяват и първите симптоми. Наричат се симптоми от страна на долните пикочни пътища и се разделят на три групи:

  1. Симптоми на съхранение на урината в пикочния мехур
  2. Симптоми на изпразване на урината от пикочния мехур
  3. Постмикционни симптоми ( в края на уринирането).

  Най-чест симптом причинен от уголемена простатна жлеза е никтурията (нощно будене поради позиви за уриниране повече от 2 пъти). Други симптоми са: чести позиви за уриниране през деня, слаба струя, чувство за неизпразване на пикочния мехур, неотложни позиви за уриниране със или без изпускане на урина и и др.

  Тежестта на симптомите се определя след изготвяне от пациентите на анкети и въпросници. Такъв е „Международен простатен симптоматичен индекс“ който съдържа 7 въпроса за тежестта на симптомите и 1 за качеството на живот на тези пациенти.

  Ехографията на простатната жлеза – с помоща на която измерваме големината на простатната жлеза. Размери над 25 гр, се считат за уголемяване. Размерите могат да достигнат и до 200 грама. Ехографията може да бъде извършена както през долната част на корема, така и трансректално (със сонда през ректума). Втория начин е поточен. С ехографията, също изследваме пикочния мехур за остатъчна урина, камъни, дивертикули, тумори и др.) Можем да измерим дебелината на стената на пикочния мехур, като признак за затруднено уриниране и пречка в изпразването на мехура. Ехография на бъбреци – наличие или отсъствие на дренажни смущения причинени от уголемена простатна жлеза.

  Лаборатни изследвания – общо изследване на урина , седимент и урокултура за наличие на уроинфекия. Изследване на т.н туморен маркер на простатата, общ простатен специфичен антиген (total PSA) – нормалните стойности са до 4 нг/мл; свооюбоден простатен специфичен антиген (free PSA) и съотношението помежду двата (нормалните стойности са >20 % съотношение). След измерване на простатния обем, изчислява се и т.н PSA density (плътност на PSA – a). Нормалните стойности са 0.12 нг/мл/см3.

  Урофлоуметрия – измерване на уринопотока, скорост на урината за време уриниране. Измерва се в милилитри за секунда (ml/sec). Извършва се след предварителна подготовка на пациента, като му се казва, 2 часа преди прегледа и изследването, да не уринира и да приеме около 500 мл течности. Преди самото изследване прави се ехография на простатната жлеза и пикочен мехур за наличието на достатъчно количество събрана урина. Количеството на урина в пикочния мехур преди урофлоуметрията не трябва да е помалко от 150 мл и повече от 450 мл. Стойности на т.н максимален уринен дебит (МУД) трябва да са над 12-15 мл/секунда. Стойности под 10 мл за секунда на фона на медикаментозно лечение на простатата е показание за оперативно лечение на същата.

  Това са основните видове изследвания за диагностика на простатната жлеза. При необходимост и показания се прави цялостна уродинамична диагностика.

  При съмение за злокачествено заболяване на простатата, назначават се допълнителни изследвания като на пример (PHIndex, мултипараметричен магнитен резонанс). При съмение се пристъпва към извършване на простатна биопсия