• София ул. „Александър Пушкин“ 71
 • София бул. "България" 104
 • +359899325721
 • gderimachkovski@icloud.com
  • 07 СЕП. 18
  Камъни в бъбреците – симптоми и лечение

  Камъни в бъбреците – симптоми и лечение

  Бъбречна колика

  Бъбречната колика представява болка в поясна област започваща внезапно. Може да бъде придружена с гадене и повръщане. Най-често е причинена от камък в уретера запушващ бъбрека. Появява се поради разтягане на бъбречната капсула на запушения бъбрек.

  Симптоматично лечение

  Използват се лекарства който намаляват болката. Започва се с таблетки или свещички (от групата на нестероидните противовъзпалителни средства), смазмолитици. При липса на ефект пациента постъпва в урологично отделение и се включват парентерална терапия ( медикаменти който се вкарват венозно). 

  Медикаментозно Експулсивна Терапия, МЕТ – тази терапия е продължение на симптоматичната терапия след овладяване на бъбречната колика и има за цел камъка спонтано да бъде елиминиран без да се налагат никакви интервенции. Това може да стане когато големината на камъка е под 5-6 мм.

  Кога се поставя  “JJ” stent (дабъл /двоен/ джей стент)

  Това е търбичка с два извити края. Поради тази причина се казва дабъл джей стент. Има различни дължини и дебелини. Обикновено дълъг е около 26-28 см и дебел около 2-2.5 мм. Единия (горния) при поставянето достига и се извива в легенчето на бъбрека, а другия долния се извива в пикочния мехур.

  1. Когато конкремента е над 6 мм, не е елиминиран спонтанно и болките не намаляват говорим за пролонгирана бъбречна колика. В този случай обсъждаме поставяне на стент JJ с цел намаляване на болките и възстановяване на дренажа на бъбрека. 

  2. При пациенти с усложнена уролитиаза с налична уроинфекция няколко седмици преди да се вземе решение по какъв начин да бъде отстранен камъка.

  3. При пациенти с камък в легенчето с големина между 15-20 мм като първа стъпка за последваща екстакорпорална литотриспия

  4. При пациенти с конкремент в легенчето с големина между 15 – 20 мм като първа стъпка за последваща ретроградна интраренална хирургия (RIRS)

  Екстракорпорална литотрипсия – чупене на камъка с помоща на електромагнитни вълни генерирани от апарат (литотриптер) вън от тялото на пациента. Същите преминавт през кожата, достигат до конкремента и го раздробяват на толкова малки парчета който биха могли спонтанно да бъдат елиминирани (< 4 мм)

  Кога се прави екстракорпорална литотрипсия:

  • След неуспешна медикаментозна терапия и не елиминиран камък.
  • Големина на камъка между 5 – 15 мм.
  • Рентгенопозитивен камък (някои литотриптери имат и ултразвук за позициониране)

  Кога не се прави за екстракорпорална литотрипсия:

  1. Пациенти който приемат лекарства от групата на антикоагуланти и антиагреганти
  2. Бременост
  3. Уроинфекция
  4. Стеснение на уретера под камъка
  5. Тежки изкривявания на гърбначния стълб
  6. Камък в дивертикул на бъбречна чашка
  7. Големина на камъка над 20 мм.

  Камъни с големина помежду 15 – 20 мм биха могли да се лекуваат со ЕКЛТ след поставяне на JJ стент. Целта на стента е да намали риска од евентуално запушване на бъбрека от по-малки парчета след  литотрипсия на камък с такава големина.

  Уретероскопия и лазерна литотрипсия се използва след неуспешна ЕКЛТ на конкременти во уретера. Това е ендоскопска оперативна интервенция. Извръшва се с обща или спинална анестезия. Пациента е по гръб. През пикочния канал се вкарва инструмент ( ригиден, твърд уретероскоп ). Под визуален контрол се влиза в уретера. Достига се до конкремента. През работния канал на уретероскопа се вкарва лазерно влакно с помоща на което камъка се раздробява на по-малки парчета. По-големите фрагменти могат да бъдат отстранени с помоща на кошничка, докато по-малките (< 2 мм) биха излезнал спонтанно.

  В края на интервенцията се поставя JJ стент за 14-28 дни. Същия се отстранява през пикочния мехур с краткотрайна венозна анестезия за 10 мин.

  Уретерореноскопия и лазерна литотрипсия на конкремент в бъбрека (Retrograde IntraRenal Surgery – RIRS, ретроградна интраренална хирургия)

  Процедурата е същата както предишната, само че со помоща на флексибилен, мек уретероскоп (може да се огъва до 180 градуса) С него се достига до легенчето или някоя от бъбречните чашки. Открива се конкремента и се извръшва лазерна литотрипсия. В края на интервенцията също се поставя JJ стент.

   

  Перкутана литолапаксия

  Това е опертивна интервенция за конкременти в бъбрека по-голями од 20 мм. Прави се с обща анестезия и под рентгенов контрол. Състои се от три стъпки:

  1.По ендоскопски път, през пикочния канал и пикочния мехур, фиксира се уретерален катетер в уретера. Това е катетер со дебелина околу 2-2.5 мм. През него се инжектира контраст който очертава уретера, легенчето, чашките и точното място на конкремента. 

  2.С игла през кожата на поясна област и под рентгенов контрол прави се достъп до някои од бъбречните чашки и бъречното легенче. Последва дилатация (разширяване) на работния канал до ширина достатъчна да се проникне с нефроскоп (инструмент с който се прави оглед /инспекция/ на чашките и бъбречното легенчето. Открива се конкремента/тите. През работния канал на нефроскопа има възможност да се вкара ултразвукова сонда или лазерно влакно с помоща на които се извършва литотрипсията. Поголемите фрагменти се евакуират с щипки или вакуум.

  3.Поставя се нефростомен катетър (с дебелина околу 10 мм) на който единият край се фиксира в легенчето и излиза през направения отвор на кожата. Същия се отстранява след 24-48 часа.