• София ул. „Александър Пушкин“ 71
 • София бул. "България" 104
 • +359899325721
 • gderimachkovski@icloud.com
  • 07 СЕП. 18
  Лазерни операции при рак на пикочния мехур

  Лазерни операции при рак на пикочния мехур

  Лечението на туморите на пикочният мехур включва:

  • оперативно
  • локална и системна химиотерапия
  • лъчелечение

  Оперативното лечение може да бъде:

  • трансуретрална резекция (ендоскопска интервенция при която отстраняването на туморната формация се извършва през пикочния канал) Тази група на оперативни интервенции включва и лазерната хирургия/резекция на туморите на пикочният мехур.
  • цистектомия, отстраняване на пикочния мехур 

  Трансуретралната резекция на туморите на пикочния мехур се извършва с резектоскоп – инструмент който се вкарва през пикочния канал (уретрата). Той е с дължина около 30 cм и с ширина 8 мм. Резектоскопа има вградена оптична система и резекционна бримка. През резекционата бримка минава монополярен или биполярен ток с помоща на който се извършва резекцията (отстраняване на туморната формация). Това е най-често използваният метод за лечение на тумори на пикочния мехур.

  През последните години започна все почесто ползванетна на лазерите за лечение на различни урологични заболявания, включително и на туморите на пикочния мехур. Лазерната операцията на туморите на пикочния мехур може да бъде извършена с Холмиум и Тулиум лазер.

  Лазерната резекция включва т.н. en-bloc (остраняване на цялата туморна формация от стената на пикочния мехур) с отстраняване и на подлежаща мускулна тъкан от стената на пикочният мехур.

  Според някои проучвания, лазерната хирургия на туморите на пикочния мехур е по-ефективна, по-безопасна с по-рядки интраоперативни и постоперативни усложнения от стандартната трансуретрална хирургия/резекция с използване на монополярен или биполярен ток.