Участие в уоркшоп за невромодулация в урологията -„Klinikum Kulmbach“ гр. Кулмбах, Германия


От 08-10/05/2023 година в „Klinikum Kulmbach“ в гр.Кулмбах, Германия се проведе практически курс по невромодулация в урологията. Този метод на лечение се прилага при пациенти със свърхактивен пикочен мехур и на пациенти с хронична ретенция на урината и постоянен уретрален катетър. Поставят се електроди в близост на плексуса който контролира и „ръководи“ функцията на пикочния мехур с временен или постоянен електростумулатор. С този метод се постига нормализиране на функцията на пикочния мехур, включително и нормално уриниране при пациенти които са били с постоянен уретрален катетър поради афункция (атония, слабост) на пикочния мехур.

Коментарите са деактивирани за тази публикация.

      НачалоОбади сеМедииКонтакти