• София ул. „Александър Пушкин“ 71
 • София бул. "България" 104
 • +359899325721
 • gderimachkovski@icloud.com
  • 15 АВГ. 18

  Пикочен мехур

  Растространетост

  Туморите на пикочния мехур са на второ място от злокачествените заболявания на урогениталния тракт (след простатен карцином) и на 9-то място за всички злокачествени заболявания при хората. Те се срещат по-често при мъжете, така че съотношението между мъжете и жените е 3 – 4 / 1. Най-често се среща при пациенти между 60-70 години.

Болести